Nilai-Rupiah

Menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dollar